ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Những nét tâm lý xã hội lý thú và nghệ thuật làm vợ
Tác giả: Nguyễn Quang Hà… [và những người khác]
Nhà XB: Phụ nữ
Năm XB: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1409276724 Danh mục: Tâm lý học
Mã Dewey: 306.8723 Chuyên ngành: 300.Khoa học xã hội
Số Cutter: N48 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền: 32.000 VNĐ
Số trang: 296 Kích thước: 19 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
306.8723
N48
N1409276724
306.8723
N48
N48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center