ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Dám thất bại
Tác giả: Billi P. S. Lim
Dịch giả: Trần Hạo Nhiên
Nhà XB: Trẻ
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1409276720 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: 650.1 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: B55 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền: 49.000 VNĐ
Số trang: 202 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
650.1
B55
D1409276720
650.1
B55
D36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center