ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Nhà XB: Đại học Sư phạm
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ:
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1405672726 Danh mục: Tâm lý học
Mã Dewey: 150 Chuyên ngành: 150.Tâm lý học
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 228 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: KHXH - T16 - 02
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
150
N48
G1405672726
150
N48
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center