ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Cơ sở vật lý. T.4, Điện học
Tác giả: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Dịch giả: Đàm Trung Đồn, Hoàng Hữu Thư, Lê Khắc Bình
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Vật lý, Điện học

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1405672698 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 537 Chuyên ngành: 530.Vật lý học
Số Cutter: D38 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 35.000 VNĐ
Số trang: 295 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: NKHTN - T18 - 01
Tái bản: Tái bản lẩn 7 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
537
D38
C1405672698
537
D38
C67


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center