ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Vượng… [và những người khác]
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2001
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1405672694 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 306.09597 Chuyên ngành: 300.Khoa học xã hội
Số Cutter: T73 Khoa: Nhóm chính trị
ISBN: Giá tiền: 17.4
Số trang: 288 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: NKHTN - T16 - 02
Tái bản: Tái bản lần 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
306.09597
T73
C1405672694
306.09597
T73
C67


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center