ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập xác suất và thống kê
Tác giả: Đình Văn Gắng
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1405672688 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 519.076 Chuyên ngành: 510.Toán học
Số Cutter: D56 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 19.900 VNĐ
Số trang: 255 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: KHTN - T17 - 02
Tái bản: Tái bản lần 5 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
519.076
D56
B1405672688
519.076
D56
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center