ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập vật lí đại cương. T.2, Điện - dao động - sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình chủ biên… [và những người khác]
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1405672687 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 537.076 Chuyên ngành: 530.Vật lý học
Số Cutter: L86 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 8.400 VNĐ
Số trang: 155 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: NKHTN - T18 - 01
Tái bản: Tái bản lần 13 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
537.076
L86
B1405672687
537.076
L86
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center