ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập vật lý đại cương. T.2
Tác giả: Lương Duyên Bình
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Vật lý, Bài tập

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1405672682 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 530.076 Chuyên ngành: 530.Vật lý học
Số Cutter: L86 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 11
Số trang: 95 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: NKHTN - T18 - 01
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
530.076
L86
B1405672682
530.076
L86
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center