ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỷnh
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ:
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1405672678 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 512 Chuyên ngành: 510.Toán học
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 23.000 VNĐ
Số trang: 415 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: NKHTN - T17 - 02
Tái bản: Tái bản lần 12 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
512
N48
B1405672678
512
N48
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center