ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập hình học họa hình
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ:
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

Nội dung bao gồm những bài tập của phần "phép chiếu", phần "phương pháp hai hình chiếu thẳng góc" và phần "hình chiếu trục đo"


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1405672675 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 516.0076 Chuyên ngành: 510.Toán học
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 24
Số trang: 150 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: NKHTN - T17 - 01
Tái bản: Tái bản lần 11 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
516.0076
N48
B1405672675
516.0076
N48
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center