ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chăm sóc bà mẹ trong kỳ thai nghén: Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học
Tác giả: Bộ Y tế
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1404787694 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 618.2 Chuyên ngành: 610.Y học - Y khoa
Số Cutter: B69 Khoa: Khoa Điều dưỡng
ISBN: Giá tiền: 45000
Số trang: 259 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: C2 K

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
618.2
B69
C1404787694
618.2
B69
C43


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center