ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Điều dưỡng sản phụ khoa : Tài liệu giảng dạy thí điểm điều dưỡng trung học
Tác giả: Trần Hán Chúc
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Trình bày những nội dung điều dưỡng nội khoa, ngoại khoa, truyền nhiễm, thần kinh tâm thần, nhi khoa, sản phụ khoa, điều dưỡng cơ bản và quản lý điều dưỡng.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1404787683 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 618.2 Chuyên ngành: 610.Y học - Y khoa
Số Cutter: T73 Khoa: Khoa Điều dưỡng
ISBN: Giá tiền: 60000
Số trang: 267 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Tái bản lần 6 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
618.2
T73
D1404787683
618.2
T73
D54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center