ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Vi sinh vật y học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Lê Huy Chính chủ biên… [và những người khác]
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Trình bày đại cương Vi sinh Y học; Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp; Một số vi rút gây bệnh thường gặp.

Từ khoá: Vi sinh vật, Y học

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: V1404787671 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 616.9041 Chuyên ngành: 610.Y học - Y khoa
Số Cutter: L44 Khoa: Khoa Điều dưỡng
ISBN: Giá tiền: 99000
Số trang: 395 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Tái bản lần 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
616.9041
L44
V1404787671
616.9041
L44
V57


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center