ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.3, (1945-2000)
Tác giả: Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ:
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1401865690 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 959.704 Chuyên ngành: 950.Lịch sử châu Á - Viễn Đông
Số Cutter: L46 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 23.000 VNĐ
Số trang: 343 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: CT - T16 - 02
Tái bản: Tái bản lần 7 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
959.704
L46
D1401865690
959.704
L46
D35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center