ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza. T.2
Tác giả: Hồ Sĩ Tráng
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Hóa học, Gỗ, Xenluloza

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1401865679 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 547 Chuyên ngành: 540.Hóa học và các khoa học liên kết
Số Cutter: H67 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 44.000 VNĐ
Số trang: 298 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NKHTN - T18 - 02
Tái bản: In lần 2 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
547
H67
C1401865679
547
H67
C67


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center