ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Phương pháp phân tích và tổng hợp thiết bị số
Tác giả: Nguyễn Duy Bảo
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật
Năm XB: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: P1398756399 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.38 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền: 69
Số trang: 408 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NĐ - T28 - 01
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.38
N48
P1398756399
621.38
N48
P48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center