ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lí. T.2
Tác giả: Phạm Thượng Hàn… [và những người khác]
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: K1398756337 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.994 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền: 26.800 VNĐ
Số trang: 232 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NĐ - T26 - 02
Tái bản: Tái bản lần 2, có sửa chữa Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.994
P43
K1398756337
621.994
P43
K58


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center