ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T.1, Mạch điện cơ bản: Tính toán và mô phỏng với Matlab
Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà XB: Giáo dục Việt Nam
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 4
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Mạch điện, Matlab

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1398756194 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.3192 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: H68 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền: 39
Số trang: 279 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NĐ - 25 - 03
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.3192
H68
B1398756194
621.3192
H68
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center