ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử
Tác giả: Nguyễn Trọng Đức
Nhà XB: Thanh niên
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01398756192 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.3815 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền: 49
Số trang: 419 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NĐ - T06 - 03
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.3815
N48
01398756192
621.3815
N48
120


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center