ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Creative learning: Activities and games that really engage people
Tác giả: Robert W. Lucas
Nhà XB: John Wiley & Sons, Inc
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1394846525 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 374 Chuyên ngành: 370.Giáo dục
Số Cutter: R63 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: 9780787987404 Giá tiền:
Số trang: 226 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NN - G9 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
374
R63
C1394846525
374
R63
C74


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center