ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Creating learning communities
Tác giả: Nancy S. Shapiro, Jodi H. Levine
Nhà XB: Jossey-Bass
Năm XB: 1999
Ngôn ngữ:
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1394846524 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 378.1250973 Chuyên ngành: 370.Giáo dục
Số Cutter: N36 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 220 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
378.1250973
N36
C1394846524
378.1250973
N36
C74


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center