ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Assurance of seafood quality
Tác giả: H. H. Huss
Nhà XB:
Năm XB: 1994
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1394846474 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 664 Chuyên ngành: 660.Kỹ thuật hóa học
Số Cutter: H04 Khoa: Khoa công nghệ thực phẩm
ISBN: 925103446X Giá tiền:
Số trang: 169 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NN - G36 - 02
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
664
H04
A1394846474
664
H04
A87


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center