ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Alphabet learning center activities kit
Tác giả: Nancy Fetzer, Sandra F. Rief
Nhà XB: Jossey-Bass
Năm XB: 2000
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1394846470 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 372.416 Chuyên ngành: 370.Giáo dục
Số Cutter: N36 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: 0130449776 Giá tiền:
Số trang: 393 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NN - 09 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
372.416
N36
A1394846470
372.416
N36
A47


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center