ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tài liệu hướng dẫn học tập luật hành chính Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Phương
Nhà XB: Đại học Huế
Năm XB: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: luật, hành chính

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1394846227 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 342.597 Chuyên ngành: 340.Luật học
Số Cutter: N48 Khoa: Nhóm sách luật
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 313 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NPL - G1-3
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
342.597
N48
T1394846227
342.597
N48
T35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center