ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Khoa luật trực thuộc đại học quốc gia 1976 - 2006
Tác giả: Lê Văn Cảm
Nhà XB: Công an Nhân dân
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: K1394846160 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 340 Chuyên ngành: 340.Luật học
Số Cutter: L48 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 704 Kích thước: 22cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NPL - G19 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
340
L48
K1394846160
340
L48
K46


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center