ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
Nhà XB: Đại học Kinh tế Quốc dân
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn. Cơ sở vật chất kỹ thuật và qui trình đầu tư xây dựng khách sạn. Tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của khách sạn. Tổ chức kinh doanh ăn uống của khách sạn...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1392687709 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 647.94068 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Du lịch
ISBN: Giá tiền: 61
Số trang: 403 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NQTKD - 12 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
647.94068
N48
G1392687709
647.94068
N48
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center