ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tham khảo toàn diện Windows Server 2008 tập 2
Tác giả: Dương Minh Quý
Nhà XB: Đồng Nai
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Windows

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1392599352 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005.476 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: D86 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 62000
Số trang: 339 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NCNTT - 06 - 4
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.476
D86
T1392599352
005.476
D86
T43


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center