ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sử dụng DHTML và CSS thiết kế web động
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Nhà XB: Lao động xã hội
Năm XB: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: web

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1392599346 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 006.72 Chuyên ngành: 006.
Số Cutter: L46 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 96000
Số trang: 595 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NCNTT - 06 - 3
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.72
L46
S1392599346
006.72
L46
S83


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center