ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bảo mật thông tin mô hình và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng
Nhà XB: Thống kê
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: thông tin

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1392599134 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005.8 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 32000
Số trang: 183 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NCNTT - 05 - 03
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.8
N48
B1392599134
005.8
N48
B36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center