ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal
Tác giả: Quách Tuấn Ngọc
Nhà XB: Thống kê
Năm XB: 2001
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Pascal

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1392599128 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005.362 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: Q83 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 187 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NCNTT - 05 - 02
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.362
Q83
B1392599128
005.362
Q83
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center