ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
455 bài tập cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C++
Tác giả: JOHN R. HUBBARD
Nhà XB: Thống Kê
Năm XB: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01392599118 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005.133 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: J64 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 53000
Số trang: 532 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NCNTT - 26 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.133
J64
01392599118
005.133
J64
455


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center