ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
3D studio
Tác giả: Hoàng Văn Đặng
Nhà XB: Tre
Năm XB: 1995
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: 3D studio

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01392599114 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 006.6 Chuyên ngành: 006.
Số Cutter: H63 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 267 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NCNTT  - 26 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.6
H63
01392599114
006.6
H63
337


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center