ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bê tông -bê tông cốt thép trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát
Nhà XB: Xây dựng
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1390785469 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 624.1834 Chuyên ngành: 690.Xây dựng
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 29.000 VNĐ
Số trang: 96 Kích thước: 24 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NXD - G56 - 03
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
624.1834
N48
L1390785469
624.1834
N48
L98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center