ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công
Tác giả: Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh
Nhà XB: Khoa học kỹ thuật
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1390785466 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 624 Chuyên ngành: 690.Xây dựng
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 33
Số trang: 194 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NXD - G59 - 02
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
624
N48
L1390785466
624
N48
L37


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center