ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình cấu tạo kiến trúc
Tác giả: Bộ Xây dựng
Nhà XB: Xây dựng
Năm XB: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1390785377 Danh mục: Mỹ thuật, Kiến trúc
Mã Dewey: 728.0711 Chuyên ngành: 690.Xây dựng
Số Cutter: B69 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 232 Kích thước: 30 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NXD - G59 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
728.0711
B69
G1390785377
728.0711
B69
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center