ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Cơi masrĩh và Mỏqvila
Tác giả: Hội vndgian VN
Nhà XB: Khoa học xã hội
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1390201062 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 390.095 97 Chuyên ngành: 390.Phong tục, nghi thức, dân gian
Số Cutter: H65 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 291 Kích thước: 21CM
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: NDL - 42 - 04
Tái bản: Ghi chú: ST

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
390.095 97
H65
C1390201062
390.095 97
H65
C65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center