ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Điều dưỡng truyễn nhiễm thần kinh, tâm thần
Tác giả: Hoàng Tân Dân… [và những người khác]
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 4
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1389262538 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 616.89 Chuyên ngành: 610.Y học - Y khoa
Số Cutter: H63 Khoa: Khoa Điều dưỡng
ISBN: Giá tiền: 34
Số trang: 307 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: YHSK - 38 - 02
Tái bản: Tái bản lần 4 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
616.89
H63
D1389262538
616.89
H63
D54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center