ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Điều dưỡng cơ bản 2
Tác giả: Hoàng Ngọc Chương… [và những người khác]
Nhà XB: Giáo dục Việt Nam
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 9
Hiện có: 10

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1389262531 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 610.73 Chuyên ngành: 610.Y học - Y khoa
Số Cutter: H63 Khoa: Khoa Điều dưỡng
ISBN: Giá tiền: 48
Số trang: 223 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: YHSk - 38 - 04
Tái bản: Tái bản lần 3 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
610.73
H63
D1389262531
610.73
H63
D54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center