ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Atlas giải phẫu người
Tác giả: Frank H. Netter
Nhà XB: Y học
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 4
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1389262524 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 611 Chuyên ngành: 610.Y học - Y khoa
Số Cutter: F73 Khoa: Khoa Điều dưỡng
ISBN: Giá tiền: 400
Số trang: 548 Kích thước: 29 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: YHSK - 37 - 04
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
611
F73
A1389262524
611
F73
A85


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center